Grupa Kobra
Logo Kobra
Mi smo grupa mladih ljudi koji menjaju stvari u svojoj lokalnoj zajednici.

Eko kontakt tačka

Eko kontakt tačkaEko kontakt tačke su:Aktvnosti su podržane kroz CSConnect programe:


REC
Sweden
CSConnect