Grupa Kobra
Logo Kobra
Mi smo grupa mladih ljudi koji menjaju stvari u svojoj lokalnoj zajednici.

Summer in Toponica

Međunarodni kamp(ovi)1. LETO U TOPONICI I, Donja Toponica

Tema:

Kreativnošću do tolerancije! Crtanjem postera, pravljenjem fotografija i snimanjem videa otkrij šta je za koga različitost i kako je poželjno da se mladi sa njom nose! Tolerantan JA doprinosi tolerantnom DRUŠTVU!


 • Datum:

  Od 24.06.2017. do 06.07.2017.

 • Broj volontera:

  16

 • Uzrast volontera:

  15-17

 • Opis posla:

  Projekat se sastoji od više umetničkih radionica na temu tolerancije, jednakosti i razlika. Kreativnim radom kroz crtanje postera, snimanje fotografija i videa, volonteri će svojim radovima obuhvatiti temu nenasilne komunikacije u cilju promovisanja jednakih šansi za sve, bez diskriminacije. Želimo da istaknemo uvažavanje i razumevanje među učesnicima na kampu i kao i između njih i lokalnih mladih. Glavni zadaci koji treba uraditi su: učesnici će imati edukaciju na temu različitosti. Imaće moderiranu radionicu izrade postera koji će biti korišćeni za promociju ideje projekta. Osmisliće i predstaviti svoj rad na izložbi. Zajednički će napraviti jedan video koji će prezentovati priču o različitostima.

 • Smeštaj i ishrana:

  U javnom prostoru koji je uz pomoć volontera na prethodnim kampovima renoviran i pretvoren u lokalni kulturni centar. Volonteri će spavati na dušecima i vrećama za spavanje. Vreće za spavanje će biti obezbeđene. Hranu će pripremati domaćini. U Kulturnom Centru postoji kuhinja, tri toaleta, tuš i sala koja se može koristiti u slobodno vreme.

 • Opis lokacije:

  Donja Toponica (15km iz Niša) je selo sa samo 350 stanovnika, smešteni vrlo blizu Niša, jednog od najvećih gradova Srbije. Discover South-east Serbia

 • Jezik:

  Engleski

 • Slobodno vreme:

  Biće organizovana poseta istorijskim znamenitostima grada Niša i ekskurzija sa lokalnim partnerima iz "Zoo Planet", tokom koje će učesnici, ukoliko budu želeli, imati šansu za jahanje konja. Postojaće mogućnost da se provede jedan dan sa sportskim aktivnostima sa lokalnim mladima prema željama učesnika.

 • Najbliži grad:

  Niš

 • Posebne napomene:

  Očekuje se da volonteri budu kreativni i da ponesu sopstvene fotoaparate ili mobilne telefone sa kamerom

Dodatne informacije na sajtu Mladi Istraživači Srbije.


2. LETO U TOPONICI II, Donja Toponica

Tema:

Kreativnošću do tolerancije! Crtanjem postera, pravljenjem fotografija i snimanjem videa otkrij šta je za koga različitost i kako je poželjno da se mladi sa njom nose! Tolerantan JA doprinosi tolerantnom DRUŠTVU!


 • Datum:

  Od 15.07.2017. do 27.07.2017.

 • Broj volontera:

  16

 • Uzrast volontera:

  15-17

 • Opis posla:

  Projekat se sastoji od više umetničkih radionica na temu tolerancije, jednakosti i razlika. Kreativnim radom kroz crtanje postera, snimanje fotografija i videa, volonteri će svojim radovima obuhvatiti temu nenasilne komunikacije u cilju promovisanja jednakih šansi za sve, bez diskriminacije. Želimo da istaknemo uvažavanje i razumevanje među učesnicima na kampu i kao i između njih i lokalnih mladih. Glavni zadaci koji treba uraditi su: učesnici će imati edukaciju na temu različitosti. Imaće moderiranu radionicu izrade postera koji će biti korišćeni za promociju ideje projekta. Osmisliće i predstaviti svoj rad na izložbi. Zajednički će napraviti jedan video koji će prezentovati priču o različitostima.

 • Smeštaj i ishrana:

  U javnom prostoru koji je uz pomoć volontera na prethodnim kampovima renoviran i pretvoren u lokalni kulturni centar. Volonteri će spavati na dušecima i vrećama za spavanje. Vreće za spavanje će biti obezbeđene. Hranu će pripremati domaćini. U Kulturnom Centru postoji kuhinja, tri toaleta, tuš i sala koja se može koristiti u slobodno vreme.

 • Opis lokacije:

  Donja Toponica (15km iz Niša) je selo sa samo 350 stanovnika, smešteni vrlo blizu Niša, jednog od najvećih gradova Srbije. Discover South-east Serbia

 • Jezik:

  Engleski

 • Slobodno vreme:

  Biće organizovana poseta istorijskim znamenitostima grada Niša i ekskurzija sa lokalnim partnerima iz "Zoo Planet", tokom koje će učesnici, ukoliko budu želeli, imati šansu za jahanje konja. Postojaće mogućnost da se provede jedan dan sa sportskim aktivnostima sa lokalnim mladima prema željama učesnika.

 • Najbliži grad:

  Niš

 • Posebne napomene:

  Očekuje se da volonteri budu kreativni i da ponesu sopstvene fotoaparate ili mobilne telefone sa kamerom

Dodatne informacije na sajtu Mladi Istraživači Srbije.